Familieopstellingen

Mensen zijn onderdeel van allerlei systemen, zoals familie, school, werk en vrienden. Binnen zo’n systeem heeft iedereen een eigen plek. Tussen de leden van het systeem speelt de dynamiek, vaak onbewust, een belangrijke rol. Hierdoor ontstaan patronen die individueel gedrag in sterke mate bepalen. Deze patronen kun je blootleggen door systemisch te werk te gaan middels familieopstellingen.

 
Familieopstellingen kennen vier principes:

  1. ordening
  2. balans in geven en nemen
  3. erbij horen
  4. erkennen wat er is

 

Een systeem is voortdurend op zoek naar balans en verlangt dat iedereen zijn juist plek heeft en inneemt. Daarbij is het ene principe niet belangrijker dan het andere, maar het niet respecteren van de principes verstoort het evenwicht. Hierdoor ontstaat een disbalans die invloed heeft op zowel het individu als op het gehele systeem. Je kunt je door die disbalans bijvoorbeeld onzeker voelen, of juist heel verantwoordelijk. Keer op keer overkomt je hetzelfde – “heb ik weer”. Je voelt je niet gezien, je voelt veel woede of bent angstig.

 

Een familieopstelling geeft je inzicht in de (verborgen) dynamiek van het systeem. Gevoelens en onderlinge verhoudingen openbaren zich en bieden je een nieuw perspectief. Van destructief naar constructief. Je leert je eigen unieke plek kennen binnen het systeem. Dat geeft je ruimte voor acceptatie en verandering. Je creëert nieuwe mogelijkheden en voelt hoe dingen anders kunnen. Je leert jezelf, en jouw systeem, beter kennen.

 
Klik hier om een afspraak te maken.